Directorio

Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude

Conselleiro

 • José López Campos
  Conselleiro
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 950 005
 • Correo-e: conselleiro.cultura@xunta.gal

Secretaría Xeral Técnica

 • Elvira María Casal García 
  Secretaria xeral
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela

Secretaría Xeral da Lingua

Dirección Xeral de Cultura

 • Anxo Manuel Lorenzo Suárez
  Director xeral
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 827 - 981 544 813 / 14
 • Correo-e: direccion.xeral.cultura@xunta.gal

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural

 • María del Carmen Martínez Insua
  Directora xeral
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 877 - Fax: 981 541 830
 • Correo-e: patrimonio.cultura@xunta.gal 

Dirección Xeral de Xuventude

 • Lara del Carmen Meneses Álvarez
  Directora xeral
 • Complexo administrativo de San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 807
 • Correo-e: xuventude@xunta.gal